Vijesti

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

KORISNIK: STOLARSKI OBRT “STOLARIJA JAKOPČIN”, Mali Bukovec

NAZIV PROJEKTA: „povećanje konkurentnosti kroz nabavu tehnološki naprednijih strojeva za obradu drva”

KRATKI OPIS PROJEKTA:
Projekt obuhvaća ulaganje u proizvodne kapacitete obrta kroz nabavku novih strojeva. Projektom se nabavlja četverostrana blanjalica te
CNC stroj za rezanje kosina čijom nabavkom će se ubrzati proces proizvodnje te povećati proizvodni kapaciteti. Budući da obrt teži
poboljšanju svoje konkurentnosti na domaćem i inozemnom tržištu, imperativ je povećanje proizvodnih kapaciteta kako bi se udovoljilo sve
zahtijevnijem tržištu. Provedbom projekta povećat će se prihodi obrta, broj zaposlenih, kvaliteta proizvoda, produktivnost djelatnika, a u
konačnici i konkurentnost, Izravnu korist ima vlasnik obrta, zaposlenici, poslovni partneri i lokalna zajednica.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:
Realizacijom Projektc je planirano povećanje prihoda od prodaje obrta, povećanje prihoda od izvoza, zadržavanje postojećih radnih
mjesta i zapošljavanje novih djelatnika (9 novozaposlenih). LI sklopu projekta nabavlja se četverostrana blanjalicc i CNC stroj za rezanje
kosina.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA BRK): 4.515.457,86 HRK

IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU: 1.260.047,49 HRK

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 02. svibnja 2019. god — 02. studenog 2020. god.

KONTAKT OSOBA: Vjekoslav Jakopčin, info@stolarija-jakopcin.hr

KORISNI LINKOVI:
www.strukturnifondovi.hr;
www.europski-fondovi.eu/tags/operativni-program-konkurentnost-i-kohezija

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost STOLARSKOG OBRTA „STOLARIJA JAKOPČIN”